WOS jobbar specifikt med 4 av de 17 globala hållbarhetsmålen


Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Hälsa
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Hälsa
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Hälsa
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.