Förberedelser inför att ni hyr in personal

Bra att tänka på inför inhyrning av konsulter

KUNDEN ANSVARAR FÖR:

 • Att ni förbereder Era anställda på att det kommer inhyrd personal.
 • Att ni har bra arbetsledning som ger tydliga instruktioner om arbetet som ska utföras och visar var eventuella verktyg, material och hjälpmedel finns.
 • Att utrusta inhyrd personal med eventuell skyddsutrustning och skyddsklädsel 
 • Att informera inhyrd personal om lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
 • Att informera inhyrd personal om rutinerna vid eventuella utrymningslarm, om utrymningsvägar och om var återsamlingsplatserna är belägna.
 • Att inhyrd personal får de instruktioner som de behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt med den utrustning och eventuella verktyg, maskiner som inhyraren tillhandahåller.
 • Att ni vid eventuella frågor eller om det skulle uppstå problem omgående kontaktar WOS


WOS ANSVARAR FÖR ATT:

 • Att våra konsulter följer de regler som råder på ert  företag (raster, arbetstider etc.).
 • Att våra konsulter vet att arbetsledaren på ert företag alltid är den som bestämmer.
 • Att våra konsulter alltid uppträder på ett trevligt och korrekt sätt mot ert företag och dess personal.
 • Att våra konsulter har en hög arbetsmoral och positiv inställning till arbetet.
 • Att våra konsulter är flexibla och kvalitetsmedvetna.
 • Att våra konsulter uppfyller de krav gällande kompetens och personlighet som ni efterfrågat.