Fördelar med bemanning

  • Spara tid och resurser i rekrytering och personalansvar
  • Minskar risken för felrekryteringar
  • Flexibel lösning vid tillfälliga toppar eller anställningsstopp
  • Enkel lösning vid t ex föräldraledighet eller semester
  • Hjälp med utveckling och uppföljning
  • Ett bra sätt att få ny input som kommer utanför bolagets väggar