Konsulta hos intressanta uppdragsgivare

När du tar uppdrag för WOS hyrs du ut som konsult och jobbar hos någon av våra uppdragsgivare. Det kan vara allt ifrån ett företag som ska göra ett event och då behöver tillfällig extra personal för att genomföra detta. Men även längre konsultuppdrag där ett företag exempelvis behöver en fördjupad analys av sin verksamhet. Det innebär att du får möjlighet att prova på olika typer av arbetsuppgifter, roller och knyta kontakter på företagen. Det är inte ovanligt att företag som hyr in personal i ett senare skede anställer de som hyrts in.

Viktigt med bra relationer och kontakter

Ett extrajobb genom WOS ger dig en bra första kontakt med våra konsultchefer – och ökade möjligheter till jobb längre fram. Att gå från extrajobb eller sommarjobb till en heltidstjänst hos någon av våra uppdragsgivare är en vanlig väg för våra konsulter.